SERVIS: +420 602 248 024

Myčky podložních mís

Zařízení na mytí a dezinfekci podložních mís, mís do WC křesel a močových lahví je konstruováno a vyráběno tak, aby splňovalo požadavky pro nepřetržitý provoz na nemocničních odděleních všech typů, jakož i v domovech pro seniory, hospicích a ostatních podobných zařízeních. Přístroje MEIKO TOPIC a MEIKO TopLine jsou certifikovány ve třídě zdravotnických prostředků IIa.

Základní postupy dekontaminace nádob:

Likvidace veškerého odpadu
Prvním a velmi důležitým faktorem je likvidace veškerého odpadu v nádobách uvnitř myčky. To znamená, že veškerý odpad vkládáme do přístroje a nevytváříme možný aerosol.
Důkladné čištění
Dalším důležitým krokem v oblasti dekontaminace nádob je důkladné čištění. V tomto kontextu je čištění považováno za odstranění viditelných nečistot. Důležitým aspektem čištění je současné omezení významného množství mikroorganismů. Toho je dosaženo pomocí vodních trysek a chemických prostředků – detergentů.
Sušení nádob
Důležitým faktorem celého cyklu je sušení příslušných nádob. Mikroorganismy se nemohou na suchém a čistém povrchu reprodukovat a relativně rychle vymírají.
Dezinfekce nádob
Dalším krokem je dezinfekce - lze ji definovat jako důkladné nebo úplné odstranění potenciálně patogenních mikroorganismů. Z praktického hlediska můžeme hovořit o dezinfekci v případech, kdy dojde k redukci patogenů o faktor 3-5 log10. Cílem dezinfekce v každodenní klinické praxi je redukce patogenů způsobujících infekce na povrchu nebo předmětu až do bodu, kdy již tento povrch nebo předmět nemůže působit jako zdroj infekce nebo již nemůže přenášet patogeny.
Zařízení k čištění podložních mís prostřednictvím termální dezinfekce se prokázaly jako nejbezpečnější způsob ošetření sanitárních nádob, jako jsou podložní mísy a láhve na moč. V zájmu zvýšení hygieny i nejnovější standardy, jako EN ISO 15883, dávají přednost termální dezinfekci.

MEIKO

Firma MEIKO se sídlem v Offenburku je světovým výrobcem mycích a dezinfekčních přístrojů již od roku 1927.